Senioři na exkurzi ve "zdrávce"
3. května 2023 Aktuality

Senioři na exkurzi ve "zdrávce"

V průběhu dubna studenti Střední zdravotní školy v Červeném Kostelci pozvali seniory z domu s pečovatelskou službou na exkurzi. S velkým zájmem přijali toto pozvání. Studentky se nás ujaly hned u vchodu a provedly nás po celé škole.

Nejvíce seniory zajímaly odborné učebny, kde se dotazovali na různé vystavené pomůcky či předměty potřebné k vyučování. Zajímavá byla prezentace školy či fotografie z různých školních aktivit. Pěkná byla i prezentace, ve které nám studentky představily právě nadcházející velikonoční svátky očima mladých lidí.

senioři ve Střední zdravotní škole v Červeném Kostelci

Velké poděkování patří všem učitelkám, především Mgr. Součkové, Mgr. Žďárské, Mgr. Frýbové a Mgr. Kadečkové, které toto mezigenerační setkání podpořily. Těšíme se , že zavítají na oplátku zase studenti zdrávky do pečovatelských domů.

Bc. Lenka Vlčková

vedoucí Charitní Pečovatelské Služby Červený Kostelec
Tel.: 491 610 390 E-mail: cepu5f56LTuy9%~9T-M