Úhradovník za úkony a služby

Základní úkony dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. s ohledem na rozsah nastavení služby v krajském registru

Základní sociální poradenství Zdarma
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití Zdarma
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/hod.
pomoc při použití WC 130 Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla  18 Kč
dovoz nebo donáška jídla - dvou obědů jednomu klientovi 20 Kč
dovoz nebo donáška jídla - tří obědů jednomu klientovi 22 Kč
dovoz nebo donáška jídla na pečovatelském domě 15 Kč
pomoc při přípravě jídla a pití 130 Kč/hod
příprava a podání jídla a pití 130 Kč/hod
Pomoc při zajištení chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/hod
pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti, například sezónního úklidu, úklid po malování 130 Kč/hod
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných částí zařízení 130 Kč/hod
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 130 Kč/hod
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 70 Kč/kg
praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 70 Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět 130 Kč/hod

Platnost od 1. 7. 2021

Ke stažení: Úhradovník za úkony a služby Charitní pečovatelské služby