Charitní pečovatelská služba Hostinné

tel.: 702 589 599; _hyo9~lk68m%C6ek_bphTj

Posláním Charitní pečovatelské služby (CHPS) je poskytování terénních sociálních služeb seniorům, dospělým osobám s kombinovaným, mentálním či tělesným postižením, kteří si z různých důvodů (nemoc, stáří apod.) nemohou vlastními silami zabezpečit úkony péče o vlastní osobu, domácnost, stravování nebo kontakt se společenským prostředím.

Cílem je umožnit našim klientům prožívat stáří aktivně a ve svém přirozeném prostředí, podporovat je co nejdéle v udržení soběstačnosti a sebeobslužnosti (v rámci svých možností) a pomoci jim v zachování či zlepšení kvality života.

Pomocí služeb CHPS bychom rádi pomohli naším uživatelům žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí, zapojit se do života okolní společnosti s možností využívat místní veřejné instituce a ukázat, že jsou stále členy společnosti. Každý rok, na základě našich zkušeností a s ohledem na požadavky klientů, vypracováváme roční plán, který by měl vést ke zvýšení kvality našich služeb.

Pečovatelská služba je poskytována:
Po - Pá:
7 - 19
So, Ne, svátky:
7 - 11
16 - 19
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po - Pá
7 - 15:30
Osobní návštěvy v kanceláři jsou možné v pracovní dny mezi 8 - 9 hodinou.
 • Poslání a cíle
  • Poslání

   Posláním pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb seniorům, dospělým osobám s kombinovaným, mentálním či tělesným postižením, které jsou v nepříznivé sociální stiuaci. Z různých důvodů (nemoc, stáří apod.) si nemohou vlastními silami zabezpečit úkony péče o vlastní osobu, domácnost, stravování nebo kontakt se společenským prostředím.

   Cíle

   Cílem naší služby je umožnit našim uživatelům prožívat stáří aktivně a ve svém přirozeném prostředí, podporovat je v udržení si co nejdéle soběstačnosti a sebeobslužnosti (v rámci svých možností) a pomoci jim v zachování či zlepšení kvality života. Pomocí služeb CHPS bychom rádi pomohli naším uživatelům žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí, zapojit se do života okolní společnosti s možností využívat místní veřejné instituce a s ohledem na jejich stav, či možnosti (zdraví, vzdálenost, samota atd.), ukázat, že jsou stále členy společnosti. Každý rok, na základě našich zkušeností a s ohledem na požadavky klientů, vypracováváme roční plán, který by měl vést ke zvýšení kvality našich služeb.

 • Komu je péče určena?
  • • seniorům s omezenou soběstačností
   • dospělým osobám s tělesným postižením nebo s kombinovaným postižením

 • S čím Vám pomůžeme?
  • Poskytujeme různé úkony:
   • pomoc se zvládáním běžných úkonů (oblékání, pomoc a opora při pohybu)
   • pomoc s osobní hygienou
   • pomoc se zajištěním stravy
   • pomoc při zajištění chodu domácnosti
   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   … detailní soupis činností.
 • Kde péči poskytujeme?
  • CHPS poskytuje terénní služby v domácnostech uživatelů na území města Hostinné a v jeho spádové oblasti (Chotěvice, Ždírnice, Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Klášterská Lhota, Prosečné, Rudník) a v domě s pečovatelskou službou v Hostinném (Labská fortna 230).
 • Kolik péče stojí?
  • Jednotlivé úkony Charitní pečovatelské služby jsou účtovány na základě platného ceníku.
 • Službu poskytujeme podle §41, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  Pověření KH kraje k provozování služby (2014)
  Dodatek k pověření (2017)

  Adresa:
  Charitní pečovatelská služba Hostinné
  Labská fortna 230
  543 71 Hostinné