Úhradovník za úkony a služby

Úhradovník za úkony a služby Charitní pečovatelské služby

Základní úkony dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/hod.
so, ne, sv. 135 Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/hod.
so, ne, sv. 135 Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy
1. dovoz nebo donáška jídla 18 Kč
dovoz nebo donáška jídla - dvou obědů jednomu klientovi 20 Kč
dovoz nebo donáška jídla na pečovatelském domě 13 Kč
2. pomoc při přípravě jídla a pití 135 Kč/hod.
so, ne, sv. 135 Kč/hod.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti, údržba spotřebičů 135 Kč/hod.
so, ne, sv. 135 Kč/hod.
3. pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti, např. sezónního úklidu
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
5. běžné pochůzky (na úřady, poštu, apod.)
6. běžné nákupy 135 Kč/hod.
8. praní prádla a žehlední prádla 80 Kč/kg
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dospělých k lékaři, do institucí poskytujících veřejné služby, do školských a vzdělávacích institucí atd. a zpět 135 Kč/hod.
so, ne, sv. neposkytuje se

Platnost od 1. 5. 2022

Ke stažení: Úhradovník za úkony a služby Charitní pečovatelské služby Hostinné