Stacionář se představuje

 

Naše poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat celoročně ambulantní službu sociálně potřebným osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby a jejich blízcí nemohou zabezpečit péči v domácím prostředí v době svého zaměstnání a vyřizování svých záležitostí. Služba přispívá k udržení kvality života klientů, umožňuje jim trávit svůj denní čas činnostmi, které si sami vyberou a které rádi dělají. Důraz je kladen také na nácvik sociálních dovedností, udržování vztahů se svými blízkými a přáteli, podporování sociálního začlenění a rozvíjení nebo udržení osobních schopností, dovedností a vědomostí, které vedou k seberealizaci a co největší možné samostatnosti klientů.

Náš cíl:

Cílem služby je spokojený klient, kterému se díky naší podpoře a pomoci daří:

  • svůj život prožívat maximálně soběstačně, smysluplně, aktivně a důstojně
  • zachovávat kvalitu života
  • naplňovat své individuální přání a potřeby, podle svých schopností a možností
  • zapojovat se do běžného společenského prostředí

Principy poskytování sociální služby

  • ochrana práv
  • podpora samostatnosti a seberealizace
  • individuální přístup
  • účast na společenském dění
  • profesionalita