Zprostředkování práce pro ukrajinské obyvatele

Pro zdárnou integrací válečných uprchlíků z Ukrajiny do naší společnosti je velmi důležitým aspektem možnost jejich pracovního uplatnění. 

Neustále se snažíme pomoci se zprostředkováním práce /výpomoci / brigády pro ukrajinské obyvatele v našem regionu. Z Ukrajiny přišli a stále přicházejí lidé mnoha profesí a zkušeností. Mnozí z nich již ovládají základy českého jazyka a další se intenzivně vzdělávají.  Věříme, že jsou tak vítaným obohacením pro pracovní trh našeho regionu. Proto se obracíme na všechny zaměstnavatele z okolí, aby se v případě zájmu o nové zaměstnance na nás obrátili. Rádi vám zprostředkujeme kontakt s žadateli o zaměstnání a pomůžeme s nutnou administrativou související s nástupem ukrajinských občanů do nového zaměstnání. 

Budeme rádi, když nás budete kontaktovat na: peterova@hospic.cz; tel: 491 610 311

hand-shake-g194876a96_640