Jednorázové akce

Dětský karneval

Každoročně před začátkem postní doby, tj. většinou v únoru, pořádáme karneval pro předškolní děti se spoustou her a tanců

Pálení čarodějnic

Na konci dubna se scházíme na zahradě Háčka, kde jsou pro předškolní a mladší školní děti připraveny hry na několika stanovištích. Společné odpoledne vyvrcholí pálením čarodějnice ze slámy a opékáním buřtů.

Svátek matek v mateřském centru

Na počátku května slavíme v mateřském centru s maminkami jejich svátek, hrajeme a zpíváme s dětmi písničky, poslechneme si vystoupení dětí z kroužku zobcových fléten a maminky na závěr obdrží malý dáreček

Vystoupení kroužků

Děti ze zájmových kroužků (dramatický a zobcové flétny) se představí na krátkém veřejném vystoupení

Pohádkový les

Les plný pohádkových postaviček, vodníků, králů, čarodějnic, čertů,…přivítá děti s doprovodem rodičů na stanovištích se zábavnými hrami a soutěžemi.

Svatomartinský lampiónový průvod

kolem 11. listopadu si děti s rodiči připomenou příběh o sv. Martinovi as rozsvícenými lampiónky se projdou červenokosteleckými ulicemi v průvodu za sv.Martinem na koni

Mikulášská nadílka

Na začátku prosince pravidelně navštěvuje Háčko  sv.Mikuláš s andělem a čertem

Vánoční besídka

Živý Betlém