Keramika

název kroužku lektor den + čas počet vyuč. hodin cena/pololetí v Kč
Keramika pro děti Zdeňka Tošovská čt 15:00 - 15:45
čt 15:45 - 16:30
1  685,-
Keramika pro dospělé Zdeňka Tošovská čt 16:30 - 18:00 2 1300,- 

Platba za kroužky

  • Keramika pro děti - zaplaťte prosím v recepci Háčka nebo převodem na účet Oblastní charity Červený Kostelec 267509412/0300 s var. symbolem 33334.
  • Keramika pro dospělé - zaplaťte prosím v recepci Háčka nebo převodem na účet 267509412/0300  s VS 33336.

Kroužky budou probíhat od začátku října 2022.