Příměstské tábory

PŘIHLÁŠENÍ NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

V létě roku 2022 proběhnou v Háčku 3 turnusy příměstských táborů, v červenci a v srpnu. Všechny turnusy jsou určené pro děti od 6 do 14 let, budou probíhat od pondělí do pátku od 8 – 16 hod. Všechny dokumenty potřebné k absolvování tábora budou od 1. 4. 2022 k dispozici v recepci Háčka a na webových stránkách.

Na příměstské tábory můžete své děti přihlašovat od pátku 1. 4. 2022 od 8.30 do 13.30 telefonicky na telefonním čísle 731 682 229.

Cena: 2.100 Kč/dítě/turnus; splatnost: 17. 6. 2022 (částka je nevratná)

 Pokud po zaplacení rodiče zjistí, že se jim termín nehodí, částku vrátíme pouze v případě, že si za své dítě zajistí náhradníka. Pokud nebude částka uhrazena v termínu (do 17. 6. 2022), dítě bude z rezervačního listu vyškrtnuto a místo bude postoupeno náhradníkovi. Při neúčasti dítěte z důvodu nemoci vracíme peníze automaticky na základě předložení kopie lékařské zprávy.

Z důvodu snížení počtu turnusů oproti minulému roku zavádíme drobné omezení v přihlašování dětí na více turnusů. Je možné dítě přihlásit na více turnusů, nicméně přednostně bude přijato na jeden z nich a u ostatních bude vedeno jako náhradník.

V létě proběhnou 3 turnusy v termínech:

11. - 15. 7. 2022 – Táborový trosečník aneb český Robinson

Připoj se k dobrodružství na pustém ostrově. Vezmi kamarády a vyplň přihlášku pro šanci získat titul „první český Robinson!

1. – 5. 8. 2022 – Netradiční olympijské hry

Rád běháš, skáčeš a žádný sport ti není cizí? Tábor v duchu olympijských her je přesně pro tebe. Kdo získá olympijskou pochodeň. Přijď to zjistit a podej přihlášku.

22. – 26. 8. 2022 – Cestování časem

Prázdniny, které jsi ještě nezažil! Lovení mamutů v pravěku, výprava do tajných chodeb egyptských pyramid, nebo cesta do budoucnosti. To vše s námi můžeš zažít na letním táboře v Háčku. Stroj času je připraven.

009239_05_052982