Vzdělávání

KALENDÁŘ VZDĚLÁVÁNÍ

KURZ PALIATIVNÍ PÉČE

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA ON-LINE

 

Vzdělávací centrum Háčko se zaměřuje především na vzdělávání zaměstnanců sociálních a zdravotnických organizací, ať jsou to pracovníci z vedení těchto organizací nebo pracovníci, kteří pracují přímo s klienty.

Oblastní charita Červený Kostelec nabízí akreditovaný kurz Úvod do paliativní péče a umění doprovázet v sociálních službách. Toto školení můžeme zorganizovat přímo pro zaměstnance konkrétního zařízení v jeho vlastních prostorách nebo pak pro jednotlivé zájemce v našem vzdělávacím centru v Háčku.

Při zajišťování kurzů spolupracujeme se zkušenými lektory. Převážnou většinu školení pořádáme ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími agenturami. Nabízíme celou řadu seminářů akreditovaných MPSV. Prohlédněte si aktuální nabídku vzdělávání.

Za absolvovaný kurz obdrží sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, všeobecným sestrám bude vystaveno osvědčení o absolvování školící akce s počtem hodin vzdělávací aktivity.

Školení probíhají v edukační místnosti, která má maximální kapacitu 50 lidí a je vybavena audiovizuální technikou. U edukační místnosti je k dispozici kuchyňka, ve které je možnost poskytnout účastníkům základní občerstvení (káva, čaj, studené nápoje).

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Monika Machová, e-mail: 88pr5f56LTuy9%~9T-M, tel. 775 325 099