Platební a storno podmínky

Platební podmínky

Účastnický poplatek za účast na kurzu lze uhradit na místě, nebo je možná platba na fakturu. Faktura bude vystavena v den konání kurzu se splatností 10 dnů.

Storno podmínky

Z kurzů se můžete odhlásit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu 88pr5f56LTuy9%~9T-M. Potvrzení o přijetí bude zasláno bez zbytečného odkladu.

Odhlášení účasti je možné provést do 14 kalendářních dnů před konáním vzdělávacího programu, na který jste se přihlásili.

Zrušíte-li účast později než 14 kalendářních dnů před zahájením akce, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50% ceny účastnického poplatku. Zrušíte-li účast později než 7 dní před zahájením akce, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny účastnického poplatku.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven a storno poplatek není účtován. V každém případě je ale nutné o neúčasti informovat koordinátorku pro vzdělávání Mgr. Moniku Machovou mailem nebo telefonicky – 88pr5f56LTuy9%~9T-M, 775 325 099.

Při zrušení akce ze strany organizátora bude vrácen poplatek v plné výši.

Doplňující informace

V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci hradí sami.

Oblastní charita Červený Kostelec si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

Oblastní charita Červený Kostelec se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.