Zpracování osobních údajů - vzdělávání

Oblastní charita Červený Kostelec zpracovává a uchovává od účastníků kurzu tyto údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, kontaktní údaje, a to za účelem vydávání osvědčení o absolvování seminářů (na základě podmínek Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v § 117a, odst. 3 písm. e).

Výše zmíněné údaje o účastníkovi jsou nezbytné pro realizaci vzdělávacího programu, tj. vystavení osvědčení, archivaci pro účely kontroly ze strany orgánů státní správy, popř. vystavení duplikátu osvědčení v případě ztráty. Údaje jsou uchovány po dobu 10 let od posledního kurzu, který účastník v Oblastní charitě Červený Kostelec absolvoval.

K osobním údajům má přístup pouze pověřený pracovník Oblastní charity Červený Kostelec.

Účastník kurzu může požádat o vymazání všech osobních údajů, které o něm Oblastní charita Červený Kostelec eviduje, a to nejdříve po uplynutí platnosti akreditace posledního kurzu, který v Oblastní charitě Červený Kostelec absolvoval. Platnost akreditace lze ověřit na stránkách akris.mpsv.cz.