Poznáváme život seniora na druhé straně hranice

Překračujeme hranice - EU

registrační číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_034/0003155

Informace o mikroprojektu:

Záměrem projektu je uspořádání setkání seniorů a ošetřovatelského personálu. Cílem projektu je ukázat seniorům možnosti trávení volného času a ošetřovatelskému personálu představit práci se seniory na druhé straně hranice, na české straně formou workshopu na téma paliativní péče a na polské straně např. osvojením technik práce se seniory v rámci vzorových ergoterapeutických workshopů.

Aktivity mikroprojektu:

Oblastní charita Č. K. bude pořadatelem workshopů určených pro seniory, odborný pečovatelský personál a zástupce partnerských institucí. 

V rámci těchto setkání budou organizovány následující akce:

Na české straně v Červeném Kostelci:

1. jednodenní setkání seniorů - U jednodenní aktivity bude s účastníky veden workshop a vyroben ozdobný předmět s důrazem na procvičení jemné motoriky a beseda na téma aktivní stáří - Jak trávit volný čas. 

2. dvoudenní setkání pečujícího personálu - V rámci dvoudenní aktivity bude probíhat workshop na téma paliativní péče v hospici Anežky České a druhý den bude seznámení s prací pečovatelek v terénu v domě s pečovatelskou službou. 

3. Setkání zástupců projektových partnerů - na téma - jak zlepšit život našim seniorům.

Program:

  1. společná debata na téma jak zlepšit život našim seniorům
  2. prezentace a fyzické představení služeb pro seniory a nemocné
  3. seznámení s mikroprojektem.

 

Na polské straně:

4. workshop seniorů v PL. Předpoklad je 30 účastníků CZ.

5. workshop peč. personálu v PL. Předpoklad je 15 účastníků CZ.

Partner projektu:

Powiat Ząbkowicki

 

pozvánka

Výměna česko-polských zkušeností byla znovu podpořena Euroregionem Glacensis

Na konci měsíce května  2022 byl Řídícím výborem Euroregionu Glacensis doporučen k financování další Česko – polský mikroprojekt Oblastní charity Červený Kostelec s názvem „Poznáváme život seniora na druhé straně hranice“, CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_034/0003155.  Tento mikroprojekt je zaměřen jak na seniory, tak i na personál, který se o ně stará, ať už po zdravotní, nebo sociální stránce. V rámci tohoto mikroprojektu byly uskutečněny v měsíci červnu dvě setkání partnerů na české straně. Jedním bylo jednodenní setkání zástupců partnerů a druhé bylo dvoudenní setkání, kde se polský pečující a zdravotní personál seznámil s prací svých kolegů v Čechách. Další setkání se uskuteční v září, kdy naše pečovatelky a zdravotní sestry navštíví polské kolegy. Dále pak senioři jak z polské, tak i české strany budou poznávat volnočasové aktivity jak v Polsku, tak i v Čechách. Setkání na polské straně proběhnou na území Gminy Ząbkowice Śląskie.  Gmina Ząbkowice Śląskie je i partnerským městem Červeného Kostelce. Partnerem mikroprojektu je Powiat Ząbkowicki.

plakátek s pozvánkou na setkání seniorů

Setkání českých a polských seniorů

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve červenokostelecké seniory k účasti na česko-polském setkání 22. 9. 2022. Akce začíná v 9:00 a její součástí bude prohlídka vybraných středisek Oblastní charity a následovat bude společný oběd. Odpoledne budeme společně tvořit dekorativní předměty, které si účastníci budou moct odnést na památku na společné setkání. Předpokládaný konec akce je v 16:00. Akce je součástí mikroprojektu Euroregion Glacensis „Poznáváme život seniora na druhé straně hranice“. V případě zájmu účastnit se setkání seniorů je nutné se předem nahlásit vedoucímu soc. služeb OCH Červený Kostelec Richardu Bergmannovi do 12. 9. 2022 do 12:00. Telefonní číslo: 734 319 790, Email: bergmann@hospic.cz