Poznáváme život seniora na druhé straně hranice

Překračujeme hranice - EU

registrační číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_034/0003155

Informace o mikroprojektu:

Záměrem projektu je uspořádání setkání seniorů a ošetřovatelského personálu. Cílem projektu je ukázat seniorům možnosti trávení volného času a ošetřovatelskému personálu představit práci se seniory na druhé straně hranice, na české straně formou workshopu na téma paliativní péče a na polské straně např. osvojením technik práce se seniory v rámci vzorových ergoterapeutických workshopů.

Aktivity mikroprojektu:

Oblastní charita Č. K. bude pořadatelem workshopů určených pro seniory, odborný pečovatelský personál a zástupce partnerských institucí. 

V rámci těchto setkání budou organizovány následující akce:

Na české straně v Červeném Kostelci:

1. jednodenní setkání seniorů - U jednodenní aktivity bude s účastníky veden workshop a vyroben ozdobný předmět s důrazem na procvičení jemné motoriky a beseda na téma aktivní stáří - Jak trávit volný čas. 

2. dvoudenní setkání pečujícího personálu - V rámci dvoudenní aktivity bude probíhat workshop na téma paliativní péče v hospici Anežky České a druhý den bude seznámení s prací pečovatelek v terénu v domě s pečovatelskou službou. 

3. Setkání zástupců projektových partnerů - na téma - jak zlepšit život našim seniorům.

Program:

  1. společná debata na téma jak zlepšit život našim seniorům
  2. prezentace a fyzické představení služeb pro seniory a nemocné
  3. seznámení s mikroprojektem.

 

Na polské straně:

4. workshop seniorů v PL. Předpoklad je 30 účastníků CZ.

5. workshop peč. personálu v PL. Předpoklad je 15 účastníků CZ.

Partner projektu:

Powiat Ząbkowicki

 

pozvánka