♥ Pomoc Ukrajině

Co děláme

Oblastní charita Červený Kostelec Přijala několik rodin uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny. Darované prostředky využíváme na poskytnutí pomoci s ubytováním, zajištění potřebných věcí denní potřeby a administraci spojenou s pobytem a integrací. Podpořit náš záměr můžete dál prostřednictvím transparentního účtu. Materiální sbírku nyní nepořádáme, v této věci odkazujeme na jiné organizace.

Do pondělí 28. 3. probíhalo i zásobování nemocnic na Ukrajině organizované sociálním podnikem Pro-Charitu. Zdravotnický materiál byl zavážen dodávkami na ukrajinské hraniční přechody, kde byl předáván prověřeným kontaktům. V prvních týdnech konfliktu se jednalo o pružné řešení, které umožnilo dostat potřebnou pomoc rychle na místo. V současné chvíli, kdy již jsou zajištěny zásobovací konvoje většími organizacemi (Člověk v Tísni, Charita ČR), tuto pomoc již pozastavujeme. V následujícím týdnu ještě budou dodávky pokračovat, další materiál už svěříme dopravě zmíněných organizací. Nadále poskytujeme podporu ukrajinským rodinám v našem regionu. Je možné na to přispět prostřednictvím transparentního účtu.

Děkujeme všem, kteří se do pomoci jakkoliv zapojili - organizátorům ze sociálního podniku Pro-Charitu za rychlou a efektivní pomoc, všem dárcům, kteří pomáhají finančně či materiálně, ale i dobrovolníkům za jejich čas a energii vloženou do pomoci lidem v nouzi.

Číslo transparentního účtu: 184567/0300

Údaje pro platby ze zahraničí:

  BIC: CEKOCZPP
Variabilní symbol pro pomoc uprchlíkům: 1600 IBAN: CZ17 0300 0000 0000 0018 4567 

Předvyplněné údaje pro platbu přes QR kód naleznete v letáku níže. Pro potvrzení o daru prosím uveďte do zprávy pro příjemce svou emailovou adresu.

Přečtěte si také:

Ke stažení

V souvislosti s dotazy směřovanými na nás ze strany veřejnosti ohledně toho, jak být vybaven v případě, že budete vyzvedávat některé z uprchlíků jsme sestavili stručný manuál, co je dobré mít s sebou:

Informace pro řidiče, co mít s sebou

Pomoc Ukrajině

  1. AKTUÁLNÍ STAV TRANSPARENTNÍHO ÚČTU

  2. VYUŽITÍ DARŮ Z TRANSPARENTNÍHO ÚČTU