Záměry Tříkrálové sbírky

 • Oblastní charita Červený Kostelec

  • Hospic Anežky České - Úpravy terasy hospice, nákup zdravotnického materiálu, opravy a údržba budovy a obnova vybavení

   161 000 Kč
  • Domov sv. Josefa - Nový výtah v budově sv. Kláry - odlehčovací služba

   161 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   35 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod.

   21 000 Kč
  • Mobilní hospic Anežky České - Vybavení nového pracoviště Koubovka, zajištění lepší dostupnosti sester v terénu, nákup zdravotnické techniky pro zkvalitnění péče o pacienty

   147 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec - Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

   70 000 Kč
  • Denní stacionář Kafkova vila - Nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

   70 000 Kč
  • Mateřské centrum Háčko - Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

   35 000 Kč