Program implementace švýcarsko-české spolupráce

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

SWISS_Cntrb_LOGO_MODREmz_logo

V rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce realizovala Oblastní charita Červený Kostelec 3 sub-projekty:


Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou
celkové náklady sub-projektu                   2 235 717 Kč
výše grantu                                               2 012 145,20 Kč
doba realizace sub-projektu                     10/2014 – 09/2016
V rámci tohoto projektu byl vytvářen komplexní program péče o nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou v Domově sv. Josefa v Žirči.
Projekt realizovala Oblastní charita Červený Kostelec bez účasti partnera.

 

Posílení komplexnosti a mobility modelového řešení domácí hospicové péče v regionu působnosti Mobilního hospice Anežky České a lůžkového Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a okolí
celkové náklady sub-projektu                   1 303 842 Kč
výše grantu                                               1 173 457,80 Kč
doba realizace sub-projektu                     11/2015 – 10/2016
Cílem tohoto projektu byl další rozvoj terénní paliativní péče poskytované Mobilním hospicem Anežky České v domácnostech těžce nemocných a umírajících. 

 

Komplexní paliativní péče o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci – první komplexní a modelové řešení v České republice

celkové náklady sub-projektu                   3 169 180,76 Kč
výše grantu                                               2 851 947,73 Kč
doba realizace sub-projektu                     10/2013 – 10/2015
Cílem tohoto projektu bylo užší propojení služeb poskytovaných těžce nemocným v lůžkovém zařízení Hospici Anežky České se službami ambulantní péče a s terénními službami poskytovanými Mobilním hospicem Anežky České.