♥ Pomoc Ukrajině

Co děláme

Oblastní charita Červený Kostelec přijala na jaře 2022 několik rodin uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny.

 
V březnu probíhalo intenzivní zásobování ukrajinských nemocnic materiálem pro válečnou a urgentní medicínu, které organizovali naši kolegové ze sociálního podniku Pro-Charitu.  Během dalších měsíců jsme se ve spolupráci s Československou církví husitskou v Červeném Kostelci zapojili také do potravinové a materiální sbírky.


V současné době poskytujeme pomoc ukrajinským rodinám, které se nachází přímo v našem regionu. Pomáháme jim se zajištěním ubytování a administrací spojenou s pobytem a integrací. Rodinám jsme nápomocni při jednání s českými úřady, se školskými a zdravotnickými zařízeními nebo se zajištěním nezbytných věcí denní potřeby. Pokud to situace vyžaduje, dokážeme zajistit i osobní doprovod – k lékařům, do škol nebo na úřady.


Dále se podílíme na organizování volnočasových aktivit. Ve spolupráci se Zahradní kavárnou Trees pořádáme pravidelná setkání ukrajinských rodin, během kterých zjišťujeme jejich další potřeby.  Prostřednictvím informačního systému místní farnosti je pak propojujeme s dobrovolníky a spřízněnými organizacemi, které jim dokáží nabídnout adekvátní pomoc.

 
Aktuálně je pro nás velkou výzvou pomoc se zajištěním pracovních míst pro uprchlíky v naší lokalitě. Hledáme pro ně stálá pracovní místa, brigády i výpomoci. Bohužel ne vždy je v našich silách pracovní poptávku uspokojit. Proto se touto cestou obracíme na regionální zaměstnavatele – máte volná pracovní místa? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi zprostředkujeme kontakty pro další jednání a pomůžeme s nutnou administrativou spojenou s nástupem do nového zaměstnání.

 
Naše záměry můžete dál podporovat prostřednictvím transparentního účtu, jehož aktuální stav i čerpání můžete vidět na níže uvedených odkazech.


Děkujeme všem, kteří se zapojili do pomoci lidem prchajícím před válkou. Vaše finanční i materiální pomoc je velmi důležitá a ceníme si veškerého času a energie, které investujete do pomoci lidem v nouzi.  

Kontakt: Lenka Peterová 
Email: peterova@hospic.cz  
Tel: 491 610 311 

Číslo transparentního účtu: 184567/0300

Údaje pro platby ze zahraničí:

  BIC: CEKOCZPP
Variabilní symbol pro pomoc uprchlíkům: 1600 IBAN: CZ17 0300 0000 0000 0018 4567 

Předvyplněné údaje pro platbu přes QR kód naleznete v letáku níže. Pro potvrzení o daru prosím uveďte do zprávy pro příjemce svou emailovou adresu.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky

mv_logo_rgb_web

 

Přečtěte si také:

  1. AKTUÁLNÍ STAV TRANSPARENTNÍHO ÚČTU

  2. VYUŽITÍ DARŮ Z TRANSPARENTNÍHO ÚČTU