Potravinová sbírka pro Ukrajinu
31. srpna 2022 Aktuality

Potravinová sbírka pro Ukrajinu

Na začátku března letošního roku náboženská obec Církve československé husitské v Červeném Kostelci vyhlásil veřejnou sbírku potravin a hygienického materiálu na pomoc válkou zkoušené Ukrajině.

Sbírka se shromažďovala ve vestibulu Žižkova sboru v Červeném Kostelci, kam občané několikrát týdně mohli přicházet a také přicházeli, aby podpořili ukrajinské obyvatelstvo. Lidé pravidelně přinášeli plné tašky a krabice potravin, které se potom na přímo každý týden odvážely díky rodině pana Vasyla Kyryka z Hronova na Podkarpatskou Ukrajinu. Tam byly ve spolupráci s místní Pravoslavnou církví a Červeným křížem přerozdělovány uprchlíkům z východní Ukrajiny anebo formou balíčků posílány vojákům na bojovou frontu. Velikou podporou a pomocí, zvláště v počátku sbírky, byla spolupráce s místní Oblastní charitou Římskokatolické církve, jejíž koordinátoři pomoci pro Ukrajinu pod vedením pana Michala Klemma, paní Lenky Peterové a mnoha dalších vyvíjela neskutečnou aktivitu a podařilo se jí drobné potůčky pomoci propojit tak, že na Ukrajinu se mohl valit velký proud mnoha život zabezpečujících potřeb. Naši sbírku podpořili nejen propagací, přesměrováním dárců, ale také předáním několika palet potravin. Sbírka byla uzavřena během června.

2022_03_material_ukrajina3261

David Smetana, farář ČCH v Červeném Kostelci