Prodloužení dočasné ochrany

Od 30. 1. 2023 do 31. 3. 2023 je spuštěna elektronická registrace, která slouží k prodloužení dočasné ochrany. Pokud v tomto termínu nedojde k registraci, automaticky dochází ke ztrátě dočasné ochrany po jejím uplynutí.  

Prodloužení dočasné ochrany probíhá ve dvou krocích: 
1/ elektronická registrace 
2/ osobní návštěva pracoviště OAMP 

K provedení registrace je nutné mít :

  • emailovou schránku
  • cestovní pas
  • vízový štítek dočasné ochrany
  • adresa pobytu na území ČR
  • telefonní číslo (české)

 
Pozor - jedna emailová adresa je pro jednoho dospělého a neomezené množství dětí. Druhý dospělý musí použít novou emailovou adresu!!! 


Při osobní návštěvě pobočky OAMP mějte: 

  • cestovní pas, nebo jiný platný doklad totožnosti
  • hraniční průvodku, pokud byl vyznačen vízový štítek současné dočasné ochrany mimo cestovní pas
  • doklad o zajištění ubytování na území ČR

Pokud vám ubytování poskytuje fyzická osoba, použijte formulář pro fyzické osoby
Pokud vám ubytování poskytuje právnická osoba, použijteformulář pro právnické osoby.


Doklad o ubytování nemusíte dokládat v případě, že: 
 • jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování nebo 
 • jste požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a zároveň se místo vašeho pobytu od té doby nezměnilo. 
 
 
Více informací na:  informační materiály MVČR

Návody a postupy:

Návod pro registraci

Návod na registraci UA


V případě dotazů, nejasností, se obraťte na: 
Lenka Peterová 
Email: _.Go8~l7VX~r5cfaY5pJ
Tel: 491 610 311