Kdo jsme

Poslání

Základním cílem neziskové organizace Oblastní charita Červený Kostelec (OCHCK) je provozování zdravotnických a sociálních obecně prospěšných činností spojených s ochranou lidské důstojnosti, poskytování služeb potřebným lidem v sociální, hmotné nebo duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.

Naše činnost

Oblastní charita Červený Kostelec provozuje k naplnění svých cílů střediska různého zaměření. Hlavní podíl činnosti tvoří zdravotní a sociální zařízení a služby pro potřebné. Nemocným slouží střediska poskytující zdravotní péči, Hospic a Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a Charitní ošetřovatelská služba. Pro nemocné roztroušenou sklerózou poskytuje své zdravotní a sociální služby Domov sv. Josefa. Provozujeme též pečovatelskou službu v Červeném Kostelci a v Hostinném, v obou případech i v okolí zmíněných měst. Pro oblast ORP Náchod poskytujeme službu denního stacionáře. Mateřské centrum pro maminky s dětmi sídlí v budově Háčka v Červeném Kostelci, které působí i jako vzdělávací centrum a poskytuje ubytování.

V rámci zmíněných středisek poskytujeme i další služby, jako je odborné sociální poradenství, půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek, tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním omezením, chráněné bydlení, odlehčovací pobyty, rehabilitace a další. Oblastní charita je dále vlastníkem sociální podniku Pro-Charitu s.r.o. a v jejím správním středisku sídlí Mateřská Školka Studánka u sv. Jakuba.

Správa Oblastní charity Červený Kostelec sídlí od roku 2006 v budově Háčka.

Poskytované služby průběžně vyhodnocujeme a upravujeme podle požadavků standardů kvality sociálních služeb. Aktivně se zapojujeme do komunitního plánování sociálních služeb a jednání poskytovatelů v rámci krajské sítě sociálních služeb.

Jako doplňkovou činnost poskytujeme také ubytování v Červeném Kostelci.