Charitní ošetřovatelská služba Červený Kostelec

Co je Charitní ošetřovatelská služba?

Poskytujeme zdravotní ošetřovatelskou péči a rehabilitaci, poradenství a podporu lidem v nepříznivém zdravotním stavu, a to v maximální možné míře a rozsahu, kterou lze poskytnout v domácím prostředí. Pomáháme předcházet hospitalizaci, umístění ve zdravotnickém či sociálním zařízením, případně obtížnému docházení do do těchto zařízení. Úkony provádí diplomované zdravotní sestry s registrací na základě indikace ošetřujícího lékaře.

logo Charitní ošetřovatelské služby Červený Kostelec

Komu službu poskytujeme?

Charitní ošetřovatelská péče je určena klientům všech věkových kategorií bez rozdílu věku, tedy i dětem. Nejčastěji však poskytujeme tuto péči seniorům (po hospitalizaci z důvodu úrazu, operace, CMP, ad.)

Dále poskytujeme naši péči akutně nemocným, dlouhodobě chronicky nemocným, při následné rekonvalescenci, onkologicky nemocným či lidem umírajícím - v terminálním stádiu nemoci.

Kontaktujte nás

Tel.: 776 767 636

email: heinzl@hospic.cz