Tísňová péče

tel.: 491 610 327; pecovatelky@hospic.cz

Charitní pečovatelská služba nabízí seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným praktickou službu tísňové péče.

Většina našich uživatelů je ve věku, kdy může dojít k náhlému zhoršení jejich zdravotního stavu. Stres vyplývající ze strachu, že v případě nehody či nějaké nenadálé příhody nebudou mít možnost rychlé pomoci a zůstanou sami, je pro tyto lidi velkým problémem a překážkou pro klidný a plnohodnotný život. Také při vykonávání každodenní činnosti může dojít k vážnému nebezpečí.

Cílem naší služby je tedy poskytnout klientům pocit bezpečí v krizových situacích a umožnit jim prožívat stáří ve svém přirozeném prostředí, podporovat je v soběstačnosti a sebeobslužnosti.

Uživatel služby Tísňové péče obdrží nouzové tlačítko, které může nosit neustále při sobě. Přístroj je spojený 24 hodin s linkou pomoci v pečovatelské službě a zároveň s pultem centrální ochrany Městské policie. V případě stisknutí tlačítka vyjíždí ke krizové situaci jak pečovatelky, tak příslušníci městské policie.

Kapacita je 78 tlačítek tísňového volání.

 • Komu je péče určena?
  • • seniorům s omezenou soběstačností
   • dospělým osobám s tělesným postižením nebo s kombinovaným postižením

   Zejména pak těm, kdo žijí v domácnosti sami a pociťují obavy z nenadálé události, při které by potřebovali pomoc jiných, které by se nemuseli dovolat.

 • Kde péči poskytujeme?
  • Využívat služby tísňové péče mohou uživatelé na území města Červený Kostelec a v jeho spádové oblasti (Bohdašín, Červená Hora, Horní Radechová, Lhota u Červeného Kostelce, Olešnice, Slatina nad Úpou, Stolín, Zábrodí).

 • Kolik péče stojí?
  • Služby TP jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a to na základě dohody uzavřené mezi TP a klientem. Úhrada se řídí platným úhradovníkem.
 • Službu poskytujeme podle §41, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  Pověření KH kraje k provozování služby (2014)
  Dodatek č. 3 k pověření Královéhradeckého kraje

  Adresa:
  Tísňová péče
  Koubovka 716
  549 41 Červený Kostelec