Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec

Cílem Charitní pečovatelské služby (CHPS) je pomáhat seniorům s omezenou soběstačností a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami či za pomoci blízkého okolí. Pečovatelky plní úkoly vyplývající z požadavků a potřeb klientů - převážně se jedná o donášku obědů, úklid domácnosti, nákupy dle objednávky, zajištění osobní hygieny a obstarávání léků.

Naším cílem je poskytnout klientům potřebnou podporu v jejich nepříznivé situaci tak, abychom podpořili jejich setrvání v prostředí, které je jim blízké, za udržení co největší míry soběstačnosti. Pečovatelská služba má pomáhat tam, kde zdravotní či jiné obtíže znemožňují prožívat plnohodnotný život.

Pečovatelská služba je poskytována:
Po - Pá:
6:30 - 20
So, Ne, svátky:
7 - 11
15:15 - 20
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po:
8 - 10
13 - 15
Út - Pá:
7 - 15

Kontakt:

tel.: 776 204 298
_.py.Zj_7dLjGK.g%ivmO1p

Mezi svátky prosím využijte následující telefonní číslo:
tel.: 739 118 906

Je též možné využít službu Tísňové péče:
TÍSŇOVÁ PÉČE

 • Poslání a cíle
  • Poslání

   Charitní pečovatelská služba (CHPS) v Červeném Kostelci je nestátní zařízení, spadající pod Oblastní charitu Červený Kostelec. Pomáhá seniorům s omezenou soběstačností a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami nebo za pomoci blízkého okolí. Poskytuje služby v domácnostech a pečovatelských domech ve vymezeném čase. Zajišťuje sociální služby v takovém rozsahu, který umožňuje klientům setrvání co nejdéle ve svých domovech za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele. CHPS plní úkoly vyplývající z požadavků uživatelů, přičemž má své priority jako je donáška obědů, úklid domácností, nákupy dle objednávky, zajištění osobní hygieny, obstarání léků. Ve spolupráci s ošetřovatelskou službou dohlíží na zdravotní stav uživatelů.

   Cíle

   Cílem CHPS je zajistit uživatelům:

   • podněty pro aktivní stáří v přirozeném prostředí
   • podporu udržení soběstačnosti (v rámci možností)
   • pomoc při zachování či zlepšení kvality života

 • Komu je péče určena?
  • • seniorům s omezenou soběstačností
   • dospělým osobám s tělesným postižením nebo s kombinovaným postižením

   K uživatelům přistupujeme rovnocenně. V zájmu komplexnosti služeb spolupracujeme s rodinou klienta, s lékaři, s ošetřovatelskou službou, s úřady a dalšími osobami a institucemi.

 • S čím Vám pomůžeme?
  • • pomoc se zvládáním běžných úkonů (oblékání, pomoc a opora při pohybu)
   • pomoc s osobní hygienou
   • pomoc se zajištěním stravy
   • pomoc při zajištění chodu domácnosti
   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   … detailní soupis činností.

 • Kde péči poskytujeme?
  • CHPS poskytuje terénní služby v domácnostech uživatelů na území města Červený Kostelec a v jeho spádové oblasti (Bohdašín, Červená Hora, Horní Radechová, Lhota u Červeného Kostelce, Olešnice, Slatina nad Úpou, Stolín, Zábrodí) a ve dvou domech s pečovatelskou službou v Červeném Kostelci (v Nerudově ulici a v domě „U Jakuba“ ).

 • Kolik péče stojí?
 • Službu poskytujeme podle §41, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  Pověření KH kraje k provozování služby (2014)
  Dodatek k pověření (2017)

  Adresa:
  Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec
  Koubovka 716
  549 41 Červený Kostelec