Bulletiny

Oblastní charita Červený Kostelec poskytuje množství zdravotnických a sociálních služeb - pro konkrétní z nich jsou zřízena střediska s různým zaměřením. Mezi největší střediska patří Hospic Anežky České a Domov svatého Josefa, zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. O činnosti těchto středisek vydáváme pravidelně 3x do roka informační bulletin. Aktuální i archivní čísla si můžete zobrazit pod následujícími odkazy: