Vedení a správa

Ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel, statutární orgán
Email: sekretariat@hospic.cz
tel.: 491 610 300

Správa

Jana Šilhavá
sekretariát

Email: sekretariat@hospic.cz
tel.: 491 610 300, fax: 491 420 886

Bc. Pavel Melichar
zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele pro investice a údržbu

Email: melichar@hospic.cz
tel.: 491 610 305, 731 598 825

Mgr. Dominik Melichar
zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby v Žirči

Emailmelichar.d@dsj-zirec.cz
tel.: 491 610 601, 605 883 035

Bc. Iveta Ptáčková
hlavní účetní

Email: ptackova@hospic.cz
tel.: 491 610 325

Ing. Martin Fišer
zástupce ředitele pro ekonomiku

Email: fiser@hospic.cz
tel.: 491 610 340

Radka Benešová
mzdová účtárna

Email: benesova@hospic.cz
tel.: 491 610 315

Marie Vondráčková
personalistka

Email: vondrackova@hospic.cz
tel.: 491 610 316

Mgr. Petr Černý
metodik a manažer kvality sociálních služeb

Email: cerny@hospic.cz
tel.: 491 610 311Terénní a pobytové sociální služby

Richard Bergmann
vedoucí terénních sociálních služeb

Email: bergmann@hospic.cz
tel.: 734 319 790