Vedení a správa

Vedení: 

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar 
Tel.: 491 610 301 
ředitel, statutární zástupce 

 

Mgr. Dominik Melichar 
Tel.: 491 610 601 
vedoucí Domova svatého Josefa a zástupce statutárního orgánu 

 

Bc. Pavel Melichar 
Tel.: 491 610 305 
zástupce ředitele pro investice a údržbu, zástupce statutárního orgánu 

  

Ing. Jitka Pichová 
Tel.: 491 610 431 
vedoucí Hospice Anežky České 

  

Richard Bergmann 
Tel.: 734 319 790 
vedoucí terénních sociálních služeb 

 

Ing. Martin Fišer 
Tel.: 491 610 340 
zástupce ředitele pro ekonomiku, vedoucí účtárny 

 

Sekretariát Oblastní charity Červený Kostelec 
Jana Šilhavá 
Tel.: 491 610 300 
asistentka ředitele, sekretariát 

 

Personalistika 
Jana Mastíková 
Tel.: 491 610 316 
personalistka 

  

Fundraising 
Mgr. Ludmila Štěpánová 
Tel.: 491 610 332 

 

Public Relations 
Bc. Jan Kordina 
Tel.: 732 402 222 

  

Hospic Anežky České 
MUDr. Eva Hůlková  
Tel.: 491 610 435 
lékařka 

 

Stáže a exkurze na HAČ 
Jana Janoušková 
Tel.: 730 588 010 

 

Sociální poradenství HAČ  
Michaela Erlebachová 
Tel.: 491 610 447 
sociální pracovnice 

 

Koordinátor dobrovolníků HAČ 
Ing. Michaela Špuláková 
Tel.: 605 223 900 

 

Půjčovna pomůcek HAČ 
Josef Urban 
Tel.: 491 610 444 
vedoucí provozu HAČ 
správa OCH 

 

Mobilní Hospic Anežky České 
Zdeňka Kafková 
Tel.: 731 598 823 
sociální pracovnice MHAČ 

 

Ambulance paliativní péče 
Škopová Jitka 
Tel.: 491 610 432 
zdravotní sestra MHAČ a Ambulance paliativní péče 

  

Charitní ošetřovatelská služba 
Lenka Heinzl 
Tel.: 491 610 480 
zdravotní sestra 
vedoucí CHOS 

 

Charitní pečovatelská služba ČK 
Bc. Lenka Vlčková 
Tel.:  491 610 390 
vedoucí CHPS Červený Kostelec 

   

Tísňová Péče 
Bc. Lenka Vlčková 
Tel.: 491 610 390 
vedoucí CHPS Červený Kostelec 

 

Háčko, ubytování, mateřské centrum, vzdělávání 
Denisa Šreiberová 
Tel.: 491 610 312 

 

Denní Stacionář 
Jitka Hradská 
Tel.: 777 594 691 

  

Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba 
Jaroslava Ježková 
Tel.: 737 148 772 
ředitelka MŠ Studánka 

 

Koordinátor vzdělávání 
Monika Machová 
Tel.: 491 610 303 

 

Koordinátor Tříkrálové sbírky Červený Kostelec 
Ing. Lenka Peterová 
Tel.: 605 180 194 
projektový manager, koordinátorka pomoci ukrajinským uprchlíkům, pracovník v sociálních službách, Tříkrálová sbírka