Humanitární dávka a solidární příspěvek

Od 1. 7. 2023 dochází ke změnám u příspěvku pro solidární domácnosti a humanitární dávky.

Humanitární dávka

  • Humanitární dávka se diferencuje (pro mnohé se dávka snižuje, výše dávky je odlišná, pokud osoba spadá do kategorie zranitelných osob nebo pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením).
  • K humanitární dávce lze získat i započitatelné náklady na bydlení (v bytě, domě) nebo ubytování (v hromadném zařízení).
  • Při rozhodování o nároku na humanitární dávku je testován příjem uprchlíků. Pokud příjem nepokryje náklady na život (dávka) a bydlení (započitatelné náklady na bydlení), celková výše dávky tyto náklady dorovná.

Podrobnější informace naleznete na : Humanitární dávka (mpsv.cz)

Příspěvek pro solidární domácnosti

Samostatné byty/domy

  • Přestanou být podporovány formou příspěvku pro solidární domácnost.
  • Úhradu za bydlení mohou dostávat od uprchlíků samotných, k tomu účelu je na místě uzavřít nájemní smlouvu.
  • Osoby s dočasnou ochranou, které mají nízké či žádné příjmy, budou mít nárok na tzv. započitatelné náklady na bydlení k humanitární dávce. Tyto náklady mohou využít pro úhrady bydlení. Výše započitatelných nákladů bude stanovena Nařízením vlády.
  • Zavádí se nová Evidence bytů. Pokud majitel svůj byt do Evidence vloží, může uprchlík získat plnou výši započitatelných nákladů na bydlení. Bude-li uprchlík bydlet v bytě, který není vložen v Evidenci, získá 80 % nákladů bydlení (pokud vznikne nárok na HuD).
  • MPSV bude cíleně oslovovat příjemce příspěvku pro solidární domácnosti a informovat je.

Sdílené solidární domácnosti

Nemění se – ubytovatelé mají nadále nárok na příspěvek pro solidární domácnost, o který žádají stále stejným způsobem

Více informací na: Příspěvek pro solidární domácnost (mpsv.cz)

Oficiální informační letáky MPSV: