Poskytované úkony

Komplexní ošetřovatelská péče:

 • péče o pokožku celého těla - prevence proleženin
 • sledování životních funkcí
 • hodnocení aktuálního zdravotního stavu - tzv. sesterské šetření
 • příprava a kontrola ordinovaných léků, obkladů, aplikace mastí, očních kapek
 • měření krevního tlaku, pulsu, teploty, počty vdechů
 • polohování pacienta na lůžku, nácvik sedu a vstávání, přesun na WC židli
 • nácvik soběstačnosti

Rehabilitační ošetřování - cvičení s klienty nejčastěji po :

 • endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu
 • operaci, úrazu
 • cévní mozkové příhodě (cvičení s horními a dolními končetinami, nácvik svalové síly a mobilizace, prevence zkrácení šlach na horních a dolních končetinách, nácvik chůze v chodítku, nácvik chůze s francouzskými holemi, holí, nácvik bezpečného pohybu po místnosti, nácvik řeči po mozkové příhodě, dechová cvičení)

Převazy ran malého i většího rozsahu

 • ošetřování bércových vředů
 • defektů na dolních končetinách vzniklých jako komplikace diabetu II. typu
 • prevence a léčba proleženin - tzv. dekubitů
 • ošetřování pooperačních ran a zranění po úrazu
 • používání Biolampy - léčby biotronickým světlem, který významně urychluje
 • hojení ran

Další výkony

 • aplikace kyslíku pomocí oxygenátoru
 • aplikace injekcí pod kůži a do svalu
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu či jeho dlouhodobá aplikace u těžkých diabetiků
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • ošetřování, výplachy a výměna močových cévek – katetrů
 • ošetřování kolostomií, ileostomií, urostomií
 • ošetřování tracheální kanyly
 • ošetřování žaludeční sondy
 • ošetřování portu
 • aplikace klyzma
 • vyšetření krve glukometrem
 • vyšetření moči lakmusovým papírkem
 • aplikace infúzí
 • odsávání hlenů z dýchacích cest, cílená kontrola zdravotního stavu pacienta
 • tlumení bolestí – zapůjčení a ošetřování dávkovače na kontinuální podání analgetika podkožně
 • edukace rodinných příslušníků

Tyto výkony provádíme jak krátkodobě při přechodném zhoršení klienta, tak i dlouhodobě, kdy klienta navštěvujeme několik měsíců i let a navazujeme i pěkná přátelství.