Dva týdny dodávek na Ukrajinu
11. března 2022 Aktuality

Dva týdny dodávek na Ukrajinu

Díky rychlé reakci kolegů z integračního sociálního podniku Pro-charitu, pod vedením výkonného ředitele MVDr. Michala Krejčího, na vzniklou válečnou krizi se podařilo velmi rychle sestavit zkušený tým manažerů se zkušenostmi z farmaceutického sektoru a ze zdravotnictví. Ti se ihned stali partnerem pro zástupce ukrajinských nemocnic a zdravotnických zařízení. Zároveň, díky orientaci na farmaceutickém trhu, je tým schopný velmi pružně reagovat na požadavky ukrajinské strany.

2022_03_ua_hranice01Jak pomoc probíhá? Požadovaný materiál se rychle nakoupí, dopraví do meziskladu v Červeném Kostelci, kde se zboží dále třídí, označuje ukrajinským popisem a nakládá do jednotlivých dodávkových vozidel. Komunikace probíhá přímo s odpovědným zdravotnickým personálem kriticky vytížených ukrajinských nemocnic. Na tomto základu může velmi dobře fungovat proces zadávání požadavků od lékařů na ukrajinské straně, přes nákup potřebného zdravotnického materiálu a vybavení až po rychlé dopravení dodávkovými auty na místo určení. Pomoc míří na polsko – ukrajinské pomezí na hraniční přechod Medyka u polského města Přemyšl. Tam je materiál překládán do dodávek ukrajinské strany, ty materiál dále rozvážejí do potřebných nemocnic a zdravotnických zařízení na ukrajinském území. 

Tento tým je administrativně podpořený pracovníky Oblastní charity Červený Kostelec. Ti zajišťují smlouvy s partnery, evidují nákupní doklady a spravují transparentní účet. Dále se starají o PR projektu, spravují webové a facebookové zprávy, komunikují s médii a podávají informace občanům a dobrovolníkům. Oblastní charita Červený Kostelec dále organizuje pomoc uprchlíkům na území našeho regionu.

2022_03_material_ukrajina909

Během 2 týdnů se nám podařilo vypravit zhruba 30 dodávek plných materiální pomoci. V aktivitě neustáváme, stále je potřeba vytížené ukrajinské nemocnice podporovat. V těchto dnech se na péči o zraněné vojáky a civilisty vynaloží velké množství zdravotního materiálu, proto je velmi důležité pokračovat v jejich podpoře.

Toto všechno se daří jenom díky velkému množství dárců a partnerů, a to jak z firemní sféry, tak od individuálních dárců z řad veřejnosti. Velmi důležitá je síť dobrovolníků, řidičů a pracovníků ve skladu. Děkujeme všem za důvěru, za obrovskou podporu a za ochotu pomáhat v této krizi.