Ukrajinská krize – jak pomáhat?
10. března 2022 Aktuality

Ukrajinská krize – jak pomáhat?

Cílem pomoci uprchlíkům je jednak rychlá jednorázová, ale i postupná dlouhodobá pomoc – pořízení bytového vybavení a nejnutnějších věcí běžné denní potřeby. Ale i podpora při začleňování dospělých i dětí do běžného života u nás znamená náklady, které pak vedou k rychlejší a větší samostatnosti lidí, kteří byli nuceni opustit svůj domov.

pomáháme Ukrajině

Oblastní charita Červený Kostelec pro pomoc na Ukrajině vyčlenila svůj transparentní účet, jehož prvotním cílem bylo vybrat prostředky na nákup a dopravu zdravotnického materiálu voženého přímo na Ukrajinu. Další zdravotnický materiál shromažďuje od firem, kterým není současná situace lhostejná. Konflikt, který zasáhl miliony lidí a ze dne na den změnil jejich osudy, bude mít dlouhodobé následky i po skončení války. Finanční podpora rodinám uprchlíků, zajištění jejich uplatnění ve společnosti a důstojného bydlení může napomoci důsledky ruské invaze zmírnit.

Děkujeme, že pomáháte.

Číslo transparentního účtu: 184567/0300

Variabilní symbol pro pořízení zdravotnického materiálu na Ukrajinu: 1500

Variabilní symbol pro pomoc rodinám uprchlíků: 1600