Zapojení znevýhodněných osob na trh práce

prostřednictvím Oblastní charity Červený Kostelec

Dne 30.9.2013 skončil projekt, který v naší organizaci probíhal od 1. 10. 2011. Byl financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Záměrem projektu byla sociální a pracovní integrace nezaměstnaných znevýhodněných osob. Díky němu došlo v Oblastní charitě Červený Kostelec k vytvoření pracovních míst, k provozování pracovní skupiny a realizaci dalších aktivit zaměřených na podporu účastníků projektu a posílení jejich pozice na trhu práce. Cílovou skupinou projektu byly sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené nezaměstnané znevýhodněné osoby (v předchozím období v evidenci úřadu práce déle než 3 měsíce) - starší 50 let s nízkou kvalifikací a nezaměstnané osoby se zdravotním postižením.

Konkrétně v rámci projektu vznikla 2 nová ošetřovatelská pracovní místa v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem a také 2 nová pracovní místa pro pracovníky terénních středisek - pečovatelské služby v Červeném Kostelci a v Hostinném.

V neposlední řadě bylo v areálu Domova sv. Josefa vytvořeno 6 nových pracovních míst, která tvořila pracovní skupinu. Její členové se pod dohledem vedoucího skupiny podíleli na údržbě rozsáhlého zámeckého parku v areálu Domova a zajišťovali další potřebné dělnické a dělnickořemeslné venkovní i vnitřní práce v rámci naší organizace.

Účastníci projektu absolvovali vzdělávací aktivity včetně rekvalifikací, zúčastnili se skupinového i individuálního poradenství a získali další podpůrná opatření, aby se u nich opětovně vytvářely pracovní návyky a zkušenosti a posilovala se jejich motivace pro další zapojení na trh práce.

Celkem se do projektu zapojilo 22 osob z cílových skupin. Část z nich zůstala i po skončení projektu zaměstnána v naší organizaci nebo v rámci sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.

Projekt byl realizován samostatně Oblastní charitou Červený Kostelec bez účasti partnerů.

000713