Adresář

Mgr. Dominik Melichar

Tel.: 491 610 601
vedoucí Domova svatého Josefa a zástupce statutárního orgánu

Seznam služeb

Domov svatého Josefa - zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči