Chráněné bydlení (stavíme)
3. června 2022 Aktuality

Chráněné bydlení (stavíme)

Pokrytí služeb chráněného bydlení pro zdravotně hendikepované lidi je v našem regionu nedostatečné. Proto jsme se rozhodli na tuto potřebu reagovat výstavbou čtyř nových domů s byty chráněného bydlení.

Začala tak třetí etapa rozvoje nového Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia. Zde již fungují služby Denního stacionáře, Pečovatelské a Ošetřovatelské služby, a také Ambulance paliativní medicíny se stacionářem léčby bolesti. Své nové zázemí zde našli sestry a lékaři Mobilního hospice Anežky České a v další části centra Půjčovna zdravotnických pomůcek.

Pro nové obyvatele chráněného bydlení bude velmi důležitá dostupnost a provázanost jednotlivých zdravotních a sociálních služeb Oblastní charity Červený Kostelec. Chráněné bydlení se stane nedílnou součástí nového centra a tím bude zajištěna komplexní péče pro zdravotně znevýhodněné lidi.

Při výstavbě chráněných bytů dbáme na to, aby bydlení bylo maximálně energeticky úsporné s nízkými provozními náklady. Moderním trendem je i realizace zelených střech. Zelená střecha výrazně pomáhá ke zlepšení tepelného komfortu – v létě pomáhá udržovat příjemné klima i v horkých dnech a v zimě brání únikům tepla.

2022_05_chranene_bydleni_dron20272022_05_chranene_bydleni_dron2028

Fotogalerii projektu si můžete zobrazit zde

Výstavbu nových bytů chráněného bydlení jsme mohli zahájit díky dotaci z Integrovaného operačního programu, výzvy č. 82 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1“ na projekt „Chráněné bydlení v Červeném Kostelci“. I když se nám tedy podařilo větší část prostředků získat z dotačních programů, tak nám stále chybí k dokončení tohoto projektu téměř 6 milionů korun. Výstavba se tak daří díky velké pomoci mnoha partnerů, nadací a dárců z řad jednotlivců i firem, díky kterým můžeme v tomto projektu pokračovat.  

Staňte se i vy součástí tohoto projektu a pomozte vybudovat nové chráněné bydlení pro zdravotně hendikepované lidi z našeho regionu.