Ještě bychom mohli navštívit toto místo…
21. června 2022 Aktuality

Ještě bychom mohli navštívit toto místo…

Tato slova slyšíme v pečovatelském domě U Jakuba poslední dobou velice často. Naši senioři vymýšlí a plánují výlety do okolí. Chtějí si ještě užít a podívat se na známá i méně známá místa. Současná situace jim konečně umožňuje cestovat, tak toho naši senioři chtějí využít.

Nevěřili byste s jakým nadšením domlouvají se svými pečovatelkami různé nápady a tipy na výlety. Každý týden pečovatelky rozdají svým klientům program, ve kterém mají každý den jednu akci, na kterou se těší. Byla jsem svědkem, když telefonovala rodina našemu seniorovi, kdy má volno, aby ho přišli navštívit. On však odpověděl, že jim řekne termín návštěvy, až bude mít program na týden, protože by nechtěl o nějakou akci přijít. Nejhorší je, když nečinně sedí a dívají se do zdi. Naši senioři opravdu tuto nečinnost nemají. Postupně naše pečovatelky plnily přání seniorů a každá zorganizovala výlet.

thumbnail_image_50730753

Navštívili jsme tak Malé i Velké Svatoňovice, Odolov, Boušín, okolní obce jako Slatinu nad Úpou, Bakov, Řešetovu Lhotu, Žernov včetně rozhledny. Ve Rtyni v Podkrkonoší jsme uskutečnili prohlídku zvonice i muzea, dále jsme navštívili méně známý Jakubův Nový Dvůr u Jesenice. Jeli jsme na exkurzi místní knihovny s posezením na zahradě. Největší výlet byl do Častolovic, kde jsme se pokochali pestrobarevným parkem se spoustou růží, prohlédli jsme si malou zoo i zámek a nechyběl ani pozdní oběd v místní restauraci. Mimo těchto výletů jsme uspořádali posezení při kytaře na zahradě pečovatelského domu, posezení při táboráku s doprovodem kytary Vojty Kábrta a nechyběl ani čarodějnický rej. Právě Vojta Kábrt, ředitel místní knihovny, k nám pravidelně dochází a půjčuje knížky a vždy toto příjemné setkání spojí s besedou a povídáním o knížkách, spisovatelích či aktuálních tématech.

thumbnail_image_67198977

Každý týden naši senioři vycestovali díky cestopisným přednáškám do zahraničí. Děkujeme našim cestovatelům manželům Kafkovým, Janu Švecovi, Lence Peterové, Oldřichu Nermuťovi a Janě Kejzlarové, že se s námi o své zážitky přišli podělit. Nezapomněli jsme ani na den matek, kdy do pečovatelského domu zavítaly děti z Mateřské školky Studánka a velice milým vystoupením potěšily všechny zúčastněné.  Pravidelně se scházíme na protahovací a kondiční cvičení, při kterém procvičujeme paměť a poznáváme známé osobnosti. Jako každý rok obdrží všichni cvičenci vysvědčení a pojedou za odměnu na tajný výlet. Děkujeme i našemu kaplanovi P. Hamanovi za duchovní povzbuzení a odsloužení mše svaté v našem pečovatelském domě. Tyto akce jsme všechny stihli za měsíc. Snažíme se našim seniorům věnovat čas, naslouchat jim, obejmout je a dokazovat jim, že jsou pro nás důležití, potřební, užiteční a že i toto období jejich života si mohou příjemně prožít.

Pojďme všichni Světový den prarodičů a seniorů, který letos připadá na 24. července, prožít společně. Uspořádejme každý sám nějaký výlet nebo návštěvu u svých prarodičů a rozvíjejme vzájemné vztahy. Dnešek se už nikdy nevrátí. 

thumbnail_image_50459393 1

BC. Vlčková Lenka – vedoucí peč. služby