„Náš diplom, lékařský, sesterský, je pouze vstupenka pro to, abychom se mohli věnovat nemocným,“ pronesla Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR, během slavnostní mše svaté v Křižanově v rámci poutě za hospice.

Do města na Vysočině u Žďáru nad Sázavou se v sobotu 15. 4. 2023 sjelo na 50 zástupců lůžkových i mobilních hospiců a poutníků z celé ČR. Akci zorganizovala Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče za účelem vzájemné podpory myšlenky hospicové péče. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří v hospicích slouží, kteří, jak se říká, tu káru táhnou dál,“ pronesla v závěru mše doktorka Svatošová.

Mše svatá při příležitosti poutě za hospice se konala v kostele sv. Václava

Letošní, v pořadí již čtvrtá pouť za hospice byla věnována památce sv. Zdislavy. Česká světice, která se dle legendy narodila právě v Křižanově na Vysočině, proslula zakládáním klášterů a péčí o nemocné. „Já mám pocit, že svatá Zdislava začíná být s hospici spojena čím dál víc,“ řekl prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Robert Huneš, při závěrečném sdílení po přednášce o sv. Zdislavě vedené místním farářem, Josefem Pohankou, „je s nimi spojena svou charitativní skutečností. Tím jak po nocích tajně utíkala z Lemberka sytit hladové a ošetřovat nemocné. To byl pravý úkol tehdejších středověkých hospiců. A my jsme na tom dnes velmi podobně. Málokdo nám rozumí, svým způsobem jsme tak trochu blázni, pomáháme v tom světském slova smyslu ‚bezperspektivním‘ lidem, kteří odchází na věčnost, a přesto to má obrovský smysl.“

Počátky hospicové péče v polovině 90. let byly spojené s množstvím vysvětlování i nepochopení. První jednání o umístění tehdy dosud neexistujícího Hospice Anežky České selhala. Podporu našli jeho zakladatelé, Marie Svatošová a Miroslav Wajsar, až v Červeném Kostelci. Dnes, po téměř třiceti letech, se v Křižanově potkávají zástupci Hospice Anežky České z Červeného Kostelce, Hospice sv. Alžběty z Brna, hospice Nablízku z Lysé nad Labem, hospice sv. Lukáše z Ostravy, sv. Neumana z Prachatic a mnohých dalších, jejichž pracovníci každý den doprovází pacienty v závěru života.

Setkání MUDr. Jana Krále, primáře Hospice Anežky České, s MUDr. Marií Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí

Všem zdravotním sestrám, lékařům, ošetřovatelům a dalším zaměstnancům hospiců přejeme mnoho sil v jejich službě a děkujeme všem, kteří se jakkoliv přičinili o to, že hospice v České republice vznikají a mohou pokračovat ve své smysluplné činnosti.

Bc. Jan Kordina

public relations
Tel.: 732 402 222 E-mail: 6hEnZ.56LTuy9%~9T-M