Kdo přišel potěšit seniory v pečovatelských domech?
2. června 2021 Aktuality

Kdo přišel potěšit seniory v pečovatelských domech?

Naše velké poděkování patří Lence Peterové, která i v měsíci dubnu byla nablízku našim seniorům a pomáhala jim nést kříž stáří. Vyprávěla jim o svých cestách do zahraniční i o svých dobrodružných zážitcích. Pomáhala jako dobrovolnice pečovatelkách při jejich obtížné práci.

Milou návštěvou byly děti ze zdejší MŠ z Náchodské ulice, které s jejich učitelkami přišly svým zpěvem a milým vystoupením potěšit seniory v obou pečovatelských domech, ale jen na zahradě a senioři je sledovali z oken či zahrádek. Na závěr jim děti předaly ručně vyrobené papírové jarní kytičky. Podobně nás potěšil spolek Kotva - děti pod vedením Marušky Svobodové, které také měly připravené milé vystoupení - pásmo písniček a přání. Je chvályhodné, že stále na naše seniory nezapomínáte.

009819_05_056439

Tým pečovatelek znovu vymýšlel, jak naše seniory motivovat k procházce jarní přírodou. Tentokrát pod názvem „Cesta za pokladem“. Každá z pečovatelek měla za úkol každý den vymyslet nějak úkol, který si naši senioři přečetli v altánku pečovatelského domu U Jakuba či na stole na dvoře pečovatelského domu v Nerudově ulici. Museli plnit úkol, například obejít několik koleček na dvoře pečovatelského domu či okolo lípy nebo poznávat předměty, které používají včelaři, zjistit možný počet lidí v lékárně, poznávat bylinky, přepočítat auta pečovatelek, spočítat kameny na skalce, zjistit druh nového stromku na zahradě apod. Výsledek úkolu měli zapsat do připravené tabulky, kterou po 14 dnech soutěžení vrátili pečovatelkám k vyhodnocení. Poslední den měli hledat poklad. Je obdivuhodné, jak jsou naši nejstarší obyvatelé soutěživí a hraví.

009820_05_056446

Jarní zahrádka u pečovatelského domu v Nerudově ulici nám krásně rozkvetla a zbarvila se různými barvami, a to díky naší milé zahradnici paní Havlové. Děkujeme, že se o zkrášlení pěkně staráte. Velké poděkování patří také pečovatelce Marušce Hejnové za její mnohaletou obětavou a empatickou práci se seniory v tomto  pečovatelském domě, kde se jim stala „maminkou“. Vždyť člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.

Bc. Lenka Vlčková