Konference paliativní péče
25. května 2023 Aktuality

Konference paliativní péče

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve na konferenci paliativní péče pro všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Tematické zaměření příspěvků je na vzájemnou spolupráci mezi multidisciplinárním týmem, ošetřujícími lékaři a sociálními službami. Cílem je na příkladech z praxe poukázat na význam komunikace a jejího přínosu pro pacienta, pečující osoby i chod týmu.

Vybrané kapitoly z mobilní specializované paliativní péče

Datum konání: 9. 11. 2023
Místo konání: Městské divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci, Komenského 537
Registrační poplatek: 100 Kč
Platba probíhá na místě

Pro přihlášení prosím vyplňte formulář na stránkách www.hospic.cz. Přihlašování je možné do 31. 10.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Počet kreditů v rámci celoživotního vzdělávacího systému: 5
Pro další vzdělávání NLZP, sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách je akce v rozsahu 5 hodin

PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI

ilustrační obrázek ke konferenci paliativní péče

Program:

Čas  Přednáška
8:00 – 9:00  Registrace účastníků
9:00 – 9:20 Zahájení konference
9:20 – 9:30  Úvodní slovo primáře Hospice Anežky České
MUDr. Jan Král Hospic Anežky České, Červený Kostelec
9:30 – 10:00  Reflexe vývoje mobilní hospicové péče
Mgr. Monika Marková Ředitelka Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, předsedkyně Fóra mobilních hospiců
10:00 – 10:40  Ukončení onkologické léčby – a co dál?
MUDr. Miroslav Žiaran klinický onkolog, Náchod
10:40 – 11:10  Odborná poradna a její role v multidisciplinárním týmu
Mgr. Petra Černá vedoucí odborné poradny v mobilním hospici Cesta domů, Praha
11:10 – 11:40  Spolupráce praktického lékaře s hospicem
MUDr. Jan Hartman praktický lékař, Rtyně v Podkrkonoší
11:40 – 12:30  Přestávka
12:30 – 13:10  Zkušenosti lékaře MSPP v našem regionu
MUDr. Václav Šatia, Ph.D. lékař Hospice a Mobilního hospice Anežky České, Červený Kostelec
13:10 – 13:40  Paliativní péče - kde jsme a kam směřujeme?
PhDr. Martin Loučka, PhD. ředitel Centra paliativní péče, Praha
13:40 – 14:10  Činnost paliativního týmu FN HK
Bc. Pavlína Paseková koordinátorka paliativní péče FN HK, Hradec Králové
14:10 – 14:50  Mobilní hospicová péče z pohledu koronera
MUDr. Jana Hatlová patolog, Pardubice
14:50 - 15:20  Psychologické poradenství a podpora rodin pacientů mobilního hospice
Mgr. Martina Vondrová psycholog, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
15:20  Závěr konference

Odborný garant: prim. MUDr. Jan Král

Kontaktní osoba pro přihlašování: Mgr. Monika Machová machova@hospic.cz

Případně prosím zašlete email na uvedenou adresu a uveďte následující údaje: titul, jméno, příjmení, datum a místo
narození a jste-li lékař, evidenční číslo z centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví

Logo Ministerstva zdravotnictví

logo Hospice Anežky České

logo Mobilního hospice Anežky České

logo Ambulance paliativní péče

Plakát na konferenci ke stažení