Rok s covidem v Hospici
28. května 2021 Aktuality

Rok s covidem v Hospici

Když se na jaře loňského roku objevili první nakažení novým virem SARS covid-19, netušili jsme, jak silného a vytrvalého protivníka máme před sebou. Jarní vlna onemocnění v první polovině roku 2020 proběhla v našem hospici poměrně klidně..

Na pokyn vedení jsme vypracovali hygienicko-epidemiologické plány, promýšleli nejrůznější scénáře, objednali potřebné ochranné pomůcky, učili se oblékat ochranné obleky, roušky se staly nedílnou součástí naší pracovní doby, ale žádný klient ani nikdo z personálu k naší radosti neonemocněl. Prožili jsme poměrně poklidné léto a možná trochu doufali, že vše již odeznělo.

002038

A pak přišel podzim. Situace se začala zhoršovat po celém světě, vše jsme sledovali s profesionálním zájmem, diskutovali o nejrůznějších způsobech řešení. V druhé polovině října jsme poměrně náhodně objevili prvního pozitivního pacienta, kterého jsme nahlásili na Krajskou hygienickou stanici a pak už vše dostalo rychlý spád. První testy potvrdily nemoc u 4 klientů, ale bohužel i u 14 zaměstnanců, což bylo opravdu hodně. Klienty jsme soustředili na uzavřené oddělení a oprášili připravené plány z jara. Bohužel až praxe ukázala řadu úskalí, věci zkrátka jinak fungují na papíře a jinak ve skutečnosti. Nejhorší byl akutní nedostatek personálu, směny se nám podařilo zachovat jen díky zodpovědnému a obětavému přístupu všech, kteří zůstali zdraví. Pravidelné týdenní testování přineslo nové nemocné mezi klienty i mezi personálem.

002039

Nejhorší období trvalo 6 týdnů. Péče o naše pacienty byla najednou jiná. Jsme zvyklí na blízký kontakt s nemocným i s jeho rodinou. Najednou mezi námi stály nezvyklé bariéry - roušky, rukavice, bílé ochranné obleky, péče mnohdy omezená na nejnutnější úkony, zákaz návštěv. Tváří v tvář konkrétním případům nám bylo smutno. Celá situace se počátkem prosince začala uklidňovat. Vánoční svátky jsme prožili poměrně v klidu. Situace se začala opět zhoršovat asi v polovině ledna. Onemocněl postupně téměř celý zbytek personálu, pacienty covid pozitivní jsme přijímali i plánovaně, abychom ulevili nemocnicím v Náchodě a Trutnově. Ale to už jsme uměli s "covidem" zacházet a vše fungovalo díky našim zkušenostem perfektně.

Závěrem se patří poděkovat personálu, který byl mnohdy ve velkém psychickém tlaku nejen v zaměstnání, ale i starostí o své nejbližší - maminky řešily zavřené školky, distanční školní výuku svých dětí, přijímací zkoušky, maturity. I našim zaměstnancům onemocněli a bohužel odešli Ti nejbližší, dobří přátelé, známí, kamarádi.

Díky patří i studentkám zdravotnických oborů, které pomáhaly ochotně, s nadšením a radostí.

002040

Všichni zasluhují ocenění za profesionální, hluboce důstojný, lidský a obětavý přístup ke všem potřebným.

Svatá Anežko, děkujeme za ochranu a pomoc!

Kateřina Dostálová, staniční sestra Hospice Anežky České