Kurz paliativní péče

Úvod do paliativní péče a umění doprovázet v sociálních službách

Kurz organizujeme pro zaměstnance konkrétního zařízení přímo v jeho vlastních prostorách nebo pak pro jednotlivé zájemce v našem vzdělávacím centru v Háčku.

Akreditace MPSV č. A2020/1037-SP/PC

Počet vyučovacích hodin: 8

Max. počet účastníků: 25

Lektoři: Bc. Žaneta Holečková, Bc. Zdeňka Kafková, Mgr. David Smetana, Lucie Térová, Iva Valerová, Mgr. Marta Ondroušková

Anotace

Seminář seznámí účastníky s hospicovou péčí, historií hospicové péče v ČR, současným stavem a stavem hospicové péče v sociálních službách. Seznámí účastníky s paliativní péčí, terminálním pacientem, principy a strukturou hospicové péče, vybavením hospice. Představí multidisciplinární tým - role ošetřovatele, zdravotní sestry, lékaře, psychologa, sociálního pracovníka a duchovního. Poukáže na nutnost spolupráce se členy rodiny, na správnou komunikaci. Seznámí účastníky se základními materiálními a technickými podmínkami pro fungování domácí hospicové péče. Účastník získá povědomí o doprovázení umírajících, o možných úskalích, o bilancování, uzavíraní jednotlivých kapitol života.

Osnova:

  • Paliativní péče a multidisciplinární tým
  • Komunikace
  • Doprovázení umírajících
  • Duchovní péče
  • Hospic pohledem sociálního pracovníka

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte prosím Mgr. Moniku Machovou, e-mail: 88pr5f56LTuy9%~9T-M, tel. 775 325 099