Auta MAS Mezi Úpou a Metují

eu_irop_mmr

Projekt: Pořízení automobilů pro účely poskytování terénní pečovatelské služby a tísňové péče na území MAS Mezi Úpou a Metují

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012222

Název projektu: Pořízení automobilů pro účely poskytování terénní pečovatelské služby a tísňové péče na území MAS Mezi Úpou a Metují

Celkové způsobilé výdaje: 1 240 220,00 Kč

Příspěvek EU (ERDF): 1 178 209,00 Kč

Rozpočet příjemce: 62 011,00 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 62 na projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování terénní pečovatelské služby a tísňové péče na území MAS Mezi Úpou a Metují“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 240 220,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 1 178 209,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 2.1 IROP zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, a to prostřednictvím nákupu 2 kusů osobních vozidel za účelem efektivního poskytování sociálních služeb v požadované kvalitě a rozsahu výhradně na území MAS Mezi Úpou a Metují.

Specifické cíle projektu:

  • pořízení dvou nových osobních automobilů pro terénní formu pečovatelské služby a tísňovou péči;
  • vytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociálních služeb v požadované kvalitě a rozsahu;
  • efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • snížení nákladů na provoz bez vazby na leasingovou společnost.

Díky realizaci projektu dojde k pořízení 2 ks nových osobních automobilů určených pro efektivní poskytování pečovatelské služby a tísňové péče, což přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci území MAS Mezi Úpou a Metují a potažmo i ORP Náchod 
v Královéhradeckém kraji.