Auto MAS Stolové hory

eu_irop_mmr

Projekt: Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby odborné sociální poradenství

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011543

Název projektu: Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby odborné sociální poradenství

Celkové způsobilé výdaje: 469 140,00 Kč

Příspěvek EU (ERDF): 445 683,00 Kč

Rozpočet příjemce: 23 457,00 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 62 na projekt „Pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby odborné sociální poradenství“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 469 140,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 445 683,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu příjemce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020.

Cílem projektu je v návaznosti na specifický cíl 2.1 IROP zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, a to prostřednictvím nákupu osobního vozidla za účelem efektivního poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu zejména na území MAS Stolové hory.

Specifické cíle projektu:

  • pořízení nového osobního automobilu pro terénní formu sociální služby odborné sociální poradenství;
  • ytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu;
  • efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Díky realizaci projektu dojde k pořízení nového osobního automobilu určeného pro efektivní poskytování sociální služby odborné sociální poradenství v rámci komplexní služby mobilního hospice, což přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci území MAS Stolové hory a potažmo i OPR Náchod a Královéhradeckém kraji.