Bezbariérové úpravy - náměstíčko

Bezbariérovým areálem k plnohodnotnému životu nemocných roztroušenou sklerózou


Projekt určený na terénní úpravy a celkovou revitalizaci prostoru náměstíčka v Žirči s cílem umožnit jeho bezbariérové využívání klienty Domova sv. Josefa. Projekt je podpořený MPSV v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020.

Celkové náklady projektu 5 394 534,52 Kč,

získaný grant MPSV 3 434 866,57 Kč.

Realizace projektu probíhá od 1.8.2017, jeho ukončení je v plánu do 30.11.2018. A i když průběh projektu znamená pro naše klienty i pro ostatní přítomné určitá omezení, věříme, že výsledek bude stát za to.