Budování 2. části Centra denních a terénních služeb

Nové centrum denních a terénních služeb sv. P. Pia

Usilujeme o vybudování nového Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia. Pro tento účel chceme rekonstruovat budovu bývalých Kafkových ateliérů, které sousedí s dokončovaným denním stacionářem a zázemím pečovatelské služby tvořící 1. část Centra denních a terénních služeb. Ve druhé části centra budou nové prostory využity Mobilním hospicem Anežky České, Charitní ošetřovatelskou službou, Ambulancí paliativní péče doplněné o stacionář léčby bolesti a půjčovnou zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Díky novému zázemí mobilního hospice vzroste kvalita poskytovaných služeb, kdy budou pacienti moci nově využívat stacionář paliativní péče - prostor pro nerušený odpočinek při aplikaci léků atd.

Královéhradecký kraj poskytl na přípravné práce spočívající především ve vypracování projektové dokumentace dotaci ve výši 500.000 Kč a dále Královéhradecký kraj poskytl 12.000.000 Kč na stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu.

Projekt je podpořen Královéhradeckým krajem.kh_kraj_rgb

Centrum terénních služeb v bývalých sochařských atelierech

Nová možnost se ukázala v nevyužívané památkově chráněné budově bývalých ateliérů v Červeném Kostelci, které bude možné na potřebné prostory adaptovat. Vyhotovená projektová dokumentace na rekonstrukci této památky počítá nejen s prostory pro zázemí mobilního hospice, ambulance paliativní péče i stacionáře léčby bolesti, ale navíc i se skladovacími prostory pro půjčovnu zdravotních pomůcek. Náklady na rekonstrukci budou s ohledem na větší rozsah stavebních úprav pravděpodobně o něco vyšší, než se předtím odhadovalo u nákladů na novostavbu, proto bude nutné získanou dotaci krajského úřadu doplnit o nemalé vlastní finanční prostředky.

Revitalizace kulturní památkyobr1

Budova sochařských ateliérů je památkově chráněnou stavbou a naším cílem je zachování její kulturní jedinečnosti i historického významu. Ateliery i s nimi sousedící vila jsou spjaty s významným červenokosteleckým rodákem, psychotronikem, sochařem a řezbářem Břetislavem Kafkou. Účelem přestavby stavebního komplexu je vytvoření zázemí pro zdravotnická zařízení, ale pokud tu bude možné a podaří se nám za tím účelem získat potřebnou dotaci, rádi bychom zde vytvořili i společenské prostory sloužící k připomenutí památky Břetislava Kafky a dali tak další možnost seznámení veřejnosti s jeho osobou i s tím spojenou historickou památkovou hodnotou budovy a areálu. V těchto prostorách budou nejen vystaveny předměty připomínající původní účel ateliérů, ale bude zde i možnost pořádání kulturních aktivit.

Využití prostoru pro služby Oblastní charity

Nové prostory budou zahrnovat zázemí pro naše terénní služby, rozšíření ambulance paliativní péče o stacionář léčby bolesti a kapli. Do ateliérů se také přemístí půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek a přilehlé pozemky budou uzpůsobeny pro vozový park terénních služeb.

009617_05_055279

009618_05_055287