Energetické úspory na Domově sv. Josefa v Žirči

Energetické úspory na Domově sv. Josefa v Žirči

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu Domova sv. Josefa v Žirči. Opatření spočívají v provedení zateplení k nevytápěným prostorům a dále ve výměně výplní otvorů na objektu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 5 786 644 Kč
Dotace EU: 2 314 658 Kč (40 %)
Příspěvek příjemce podpory: 3 471 986 Kč (60 %)

Datum zahájení realizace projektu: 11. 2. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Oblastní charita Červený Kostelec

Energetické úspory na Domově sv. Josefa v Žirči

V souvislosti s projektem Energetických úspor byla na základě potřeby kompletní výměny oken v objektu zahájena i kampaň s názvem "Mám sklerózu, ale okno nemám", která dává možnost veřejnosti podpořit projekt.“

logo-daruj-okno