Komplexní paliativní péče

o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci - první komplexní a modelové řešení v České republice

V rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce realizovala Oblastní charita Červený Kostelec sub-projekt:

Komplexní paliativní péče o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci – první komplexní a modelové řešení v České republice

Tento projekt byl zahájen dne 4. 10. 2013 a jeho cílem bylo užší propojení služeb poskytovaných těžce nemocným v lůžkovém zařízení Hospici Anežky České s ambulantní péčí a s terénními službami poskytovanými Mobilním hospicem Anežky České.

Celkové náklady projektu byly 3 169.180,76 Kč a výše grantu činila 2 851.947,73 Kč.

Od zahájení projektu se realizovala řada aktivit. Bylo nakoupeno vybavení jak do půjčovny zdravotnických pomůcek (polohovací lůžka včetně matrací, oxygenerátory, dávkovače léků apod.), tak počítačové vybavení včetně potřebného SW. dále se uskutečnilo jak vzdělávání našich pracovníků, tak se realizovalo školení pro pracovníky ostatních zařízení (2 běhy kurzu Domácí hospicové péče) včetně 2 konferencí paliativní medicíny. Vytištěny byly také propagační materiály - letáky o službách hospice a mobilního hospice, informační brožury a letáky o službách pro lékaře. Projekt byl ukončen 1. 10. 2015.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

002708_58_013386

mz_logo