Vzdělávání zaměstnanců Oblastní charity Červený K.

Oblastní charita Červený Kostelec ukončila realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců Oblastní charity Červený Kostelec“, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) a státního rozpočtu ČR. Celkové náklady projektu činily 1,037 mil. Kč.

Cílem projektu bylo vzdělávání vlastních zaměstnanců na akreditovaných seminářích a školících kurzech v oblasti sociálních služeb, které pořádali odborné vzdělávací organizace. Vzdělávání se týkalo pracovníků na všech úrovních – v prvé řadě šlo odborné vzdělávání pracovníků v přímé ošetřovatelské péči – ošetřovatelů a zdravotních sester pracujících v sociálních službách. Vzdělávacích akcí se zúčastnili i administrativní pracovníci a management organizace.

Tímto způsobem došlo k prohloubení kvalifikace pracovníků a zkvalitnění jimi poskytovaných služeb včetně služeb podporujících sociální integraci.

Celkem bylo proškoleno 73 zaměstnanců,kteří absolvovali celkem 145 vzdělávacích akcí.

Projekt trval 24 měsíců (červen 2009 – květen 2011).

Vedoucí projektu: Ing. Jana Řezníčková, reznickova@hospic.cz

000713