Záchrana kulturního dědictví v areálu DSJ v Žirči

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC ZÍSKALA V ROCE 2009 VÝZNAMNÝ GRANT NA OBNOVU BAROKNÍHO AREÁLU PŘI DOMOVĚ SV. JOSEFA V ŽIRČI, PODPOŘENÝ Z PROSTŘEDKŮ ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO MECHANISMU EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU A FINANČNÍHO MECHANISMU NORSKA.

000204

022a) Zámek (pohled z parku) - 2001 PŘEDÚčelem projektu je záchrana kulturního dědictví velmi cenného barokního areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem s cílem, aby tento areál mohl sloužit zdravotně postiženým i osobám bez postižení a stal se tak místem setkávání osob zdravých i handicapovaných. Zařízení je prvním a dosud jediným svého druhu v České republice, které poskytuje komplexní služby lidem postiženým roztroušenou mozkomíšní sklerózou a jejich blízkým (ročně se jedná o přibližně 450 osob z celé ČR).

 

 

022b) Zámek (pohled z parku)-  2016 POPředmětem projektu je rekonstrukce šesti památkově chráněných nemovitostí, které jsou součásti historického areálu někdejší rezidence vídeňských jezuitů.  Plánovaná rekonstrukce, navazující na již uskutečněné opravy dalších objektů v areálu, přispěje zdravotně handicapovaným lidem v Domově sv. Josefa a okolí a zároveň umožní větší otevření prostoru areálu veřejnosti. Účelem rekonstrukce je obnovit historickou budovu kostela sv. Anny, ozdobné kovové oplocení před ní a zlepšit její využití věřícími i veřejností při kulturních akcích. Dále renovovat objekty v zámeckém parku (zahradní altán, květinové loubí a plot parku) za účelem relaxace zdravotně postižených i veřejnosti a také rekonstruovat obytnou část budovy bývalého pivovaru. Zde vznikne zázemí pro připravované nové oddělení pro trvalé pobyty osob, postižených roztroušenou sklerózou, které s plánovanou kapacitou 15 ti lůžek bude v budoucnu zřízeno ve zbytku této budovy.

Projekt napomůže většímu využívání historických budov a pozemků veřejností jak k poučení a poznávání, tak k odpočinku. Přispěje také zdravotně postiženým lidem v Domově sv. Josefa v Žirči. Rekonstruovaný park s bohatou flórou bude využíván obyvateli Domova i širokou veřejností, a to pro každodenní relaxaci i pro pravidelné pořádání kulturních akcí a setkávání lidí. Bude využíván i místními obyvateli a dětmi z místní mateřské a základní školy - nejen k naučným vycházkám, ale i ke vzdělávací činnosti.

Vedoucí projektu: Mgr. Dominik Melichar, d.melichar@hospic.cz

Více o projektu zde.