Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2022

Vážení příznivci Tříkrálové sbírky,

Tříkrálová sbírka 2022v sobotu 8. 1. proběhla v Červeném Kostelci, Jaroměři a jejich přilehlých obcích Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné celou akci uskutečnit, ale i všem, kteří jste skupinky tří králů přijali u svých dveří. Ani letošní akce se nevyhnula některým omezením a proto bychom chtěli poděkovat za projevenou vstřícnost a pochopení.

Pokud k vám skupinka nedorazila, můžete si vyzvednout tradiční tříkrálové předměty - křídu či nálepku k nápisu na dveřích, cukřík a tříkrálový kalendář - na místech, kde budou k dispozici statické pokladničky, nebo v sídle Oblastní charity Červený Kostelec - budova Háčka, Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, do 14. 1. 2022.

Celkové výslekdy Tříkrálové sbírky můžete sledovat na stránkách tříkrálové sbírky.

Výsledek výtěžku z kasiček skupinek, které chodily v Červeném Kostelci činí

253 317 Kč

Detailní rozpis částek z jednotlivých kasiček

Prohlédněte si fotogalerii Tříkrálové sbírky

Prohlédněte si fotogalerii Tříkrálové sbírky

 

Koledování ve skupinkách

Skupinky tří králů proběhlo v Červeném Kostelci a okolí v sobotu 8. 1. 2022.

 

Příspěvek do statické kasičky

Na vybraných místech v Červeném Kostelci a okolí budou také umístěné pokladničky, do kterých bude možné přispět. Budeme rádi, pokud tak učiníte, doufáme však, že se podaří, aby i u vašeho prahu zazvonila skupinka tří králů. V Červeném Kostelci budou pokladničky na následujících místech:

  • Sídlo OCH Červený Kostelec, Manželů Burdychových 245
  • Podatelna městského úřadu Červený Kostelec, Náměstí TGM 120
  • recepce sociální podniku Pro-charitu s.r.o., 17. listopadu 170
  • květinářství Monika, 5. května 429
  • Lékárna SM Salix s.r.o., Manželů Burdychových 325

Darem na účet či online

Po celou dobu trvání sbírky také bude možné přispět do tzv. "online kasičky". Postačí navštívit oficiální stránky tříkrálové sbírky, vyplnit částku a vaše poštovní směrovací číslo a příspěvek bude připsán charitě ve vašem okolí. www.trikralovasbirka.cz

Případně je možné podpořit Oblastní charitu Červený Kostelec prostřednictvím Tříkrálové sbírky přímo na účtu:

66008822/0800

Variabilní symbol: 777955001

qr platba - kód naskenujte pomocí aplikace Vaší banky

Mapa stacionárních pokladniček

Vaše podpora a důvěra nás provází již více jak 20 let, proto věříme, že ani současná situace nezabrání tomu, abychom ve Vás opět nalezli oporu a že nám i nadále pomůžete pomáhat a pracovat pro druhé.

Záměr Tříkrálové sbírky je určen na podporu Charity ČR a jejích projektů, cílem však také je, aby sbírka pomáhala v regionech, kde se finanční dary vybírají. 65% z celkového výtěžku sbírky v dané oblasti proto bude využito na podporu místní charitní činnosti. Oblastní charita Červený Kostelec využívá sbírku k podpoře většiny středisek vykonávající sociální či zdravotní služby. Kompletní výpis záměrů, kde se počítá s odhadovanou částkou výtěžku, si můžete prohlédnout zde: Záměry Tříkrálové sbírky Oblastní charity Červený Kostelec.

Děkujeme za Vaši podporu!

Kontakt na koordinátory:
Jan Kordina, tel.: 732 402 222; kordina@hospic.cz
Josef Urban, tel.: 731 598 833; urban@hospic.cz