Tříkrálová sbírka je již skoro za námi. V sobotu 7. 1. vyrazily skupinky tří králů po Červeném Kostelci, Jaroměři a okolních obcích. Jsme velice rádi, že po předchozích dvou letech, kdy sbírka probíhala v omezenějších režimech se letos koledovalo obvyklým způsobem. Těší nás to o to více, že letošní zkušenost ukázala, že tradice Tříkrálové sbírky neskomírá, ale naopak stále roste.

„Musím říct, že já osobně jsem nadšená a když to porovnám se svými zkušenostmi s organizací jiných akcí, Tříkrálová sbírka má své jedinečné kouzlo,“ říká jedna z místních koordinátorů, Lenka Peterová. „Tato tradice není jen o koledování, ale i o přípravách a o to víc nás naplňuje, když slyšíme, že se lidé každým rokem na naše malé koledníky velmi těší.“

Tři králové ve skupinkách procházeli Červeným Kostelcem a v dalších obcích v sobotu 7. 1., aby popřáli šťastný nový rok, zazpívali koledu a požádali o příspěvek do celostátní veřejné sbírky pořádané Charitou ČR. Sbírka nadále trvá až do 15. ledna, postupně otevíráme pokladničky a výsledky pravidelně aktualizujeme. Až do konce sbírky bude možné přispět do stacionárních pokladniček, či využít možnost bezhotovostních příspěvků. Detailní soupis možností naleznete v sekci Tříkrálové sbírky na našich stránkách.

Část peněz bude využita na projekty Charity ČR, 65 % z celkové sumy je pak určeno na rozvoj a provoz středisek OCH Červený Kostelec – Hospice a Mobilního hospice Anežky České, Domova sv. Josefa v Žirči a dalších.

Jsme velmi vděční všem koledníkům a vedoucím skupinek tří králů za nesmírnou ochotu a spolupráci při letošní sbírce. Jedná se o událost, k níž lidé mají důvěru a s nadšením ji každým rokem očekávají. Tuto tradici se daří udržovat odpovědným přístupem všech zúčastněných. Upřímně děkujeme všem, kteří se na sbírce jakkoliv podílejí – koledníkům, vedoucím, rodičům a dalším dobrovolníkům pomáhajícím s přípravami a organizací.

Bc. Jan Kordina

public relations
Tel.: 732 402 222 E-mail: 6hEnZ.56LTuy9%~9T-M