Z pohádky do pohádky
31. ledna 2022 Články

Z pohádky do pohádky

Nový kalendářní rok jsme začali biblickým vyprávěním o návštěvě tří králů v Betlémě.

Poté jsme se vydali do světa pohádek a vyprávěli si a zahráli „Boudo, budko“ a „O dvanácti měsíčkách“ – pohádky jsme si zahráli s plyšáčky nebo s papírovými loutkami a dokonce jsme hráli pohádku i venku na školkové zahradě! Přivítali jsme mezi námi také Mgr. Janu Píšovou s programem Muzikohrátky a tématem zima – naučili jsme se písničku Měsíce a Podívej se na oblohu, zatančili a zahráli si na různé hudební nástroje. Během ledna jsme dokončili kurz plavání. Nadále pravidelně chodíme na Děti na startu, kde máme pořádný „rozběh“ :-)