Školka se představuje

 

MŠ Studánka u sv. Jakuba vznikla v lednu 2014 jako firemní mateřská škola Oblastní charity Červený Kostelec. Kapacita naší MŠ je od 1. 9. 2015 20 dětí. V příjemném a podnětném prostředí trávíme dny naplněné hrou, zpěvem, pohybem, výtvarným i pracovním vyžitím a vším ostatním, co je vlastní dětem v předškolním věku. Za sluníčka i za deště se těšíme z rozmanitého okolí, které nás obklopuje a vyrážíme na toulky po cestách lesních i polních, okolo rybníčků, na louky i hřiště.

Jsme inspirováni křesťanskou  pedagogikou Franze Ketta a také programem Začít spolu.  V souladu s těmito programy  podporujeme a rozvíjíme aktivitu dítěte,  samostatné rozhodování, prosociální chování - empatii, toleranci, ohleduplnost.

Naše mateřská škola je škola  s křesťanskými prvky, proto se snažíme rozvíjet vedle stránky fyzické, psychické a sociální také oblast duchovní, která je nedílnou součástí člověka jako takového.  Během roku tak využíváme různých období a svátků, u kterých neklademe důraz pouze na jejich tradiční význam a prožívání, ale  rozkrýváme také  jejich duchovní rozměr - svatý Václav, sv. Martin, Vánoce, Velikonoce apod.

Chcete-li vědět, jak u nás probíhají jednotlivé dny v týdnu, klikněte sem: Jak probíhá týden

008049